Hoe zorg je samen voor een gezonde basisschool?

Hoe betrek je ouders bij gezond eten op school?

Slimme tips voor ouders
Geef ouders tips over het eten van groente en fruit via de nieuwsbrief, app, socials of website. Download tips

Samen iets organiseren
Organiseer samen met kinderen en ouders een leuke activiteit. Laat bijvoorbeeld iedereen groente- en fruit meenemen en maak eetbare dieren.

Samen thuis stickers plakken
Het kind mag iedere keer wanneer het iets gezonds heeft gegeten een sticker op de FitGaaf!-kalender plakken. Zo krijgen kinderen én ouders thuis inzicht in wat een gezonde leefstijl is. 

Start een schoolmoestuin
Begin met een schoolmoestuin en vraag een paar ouders met groene vingers om de tuin samen met de leerlingen te onderhouden; word je een moestuinexpert.

Wanneer kinderen op school regelmatig samen groente en fruit eten, durven ze meer te proeven. Zo kiezen ze thuis ook sneller voor een gezond tussendoortje. Het is belangrijk om samen met collega’s en ouders afspraken te maken over gezond eten. Zo is het voor iedereen duidelijk wat de bedoeling is en zorg je ervoor dat groente en fruit standaard bij ieder kind in het broodtrommeltje te vinden zijn.

Zorg ervoor dat iedereen achter het plan staat
Bespreek met je team en de ouderraad hoe belangrijk jullie gezonde voeding vinden en hoe dat vorm moet krijgen op school. Staan het team en de ouders open voor (nieuwe) voedingsregels? Je kan bijvoorbeeld een enquête houden onder de ouders om te ontdekken wat ze van een gezond voedingsbeleid vinden. Help draagvlak te creëren door de positieve effecten van een voedingsbeleid uit te leggen. Je kan ook eerst een leuke projectweek over gezonde voeding organiseren. 

Maak afspraken met elkaar
Spreek af om groente- en fruitdagen in te stellen. Tijdens die dagen nemen kinderen groente en/of fruit mee als pauzehap. Begin je met 1 of 2 groente- en fruitdagen per week? Of zijn alle dagen groente- en fruitdagen? Je kan ook afspraken maken over gezonde traktaties. Het is belangrijk om deze afspraken met het hele team af te stemmen, wil het voedingsbeleid slagen. Neem de nieuwe afspraken op in het schoolbeleid en de schoolgids.
Hoe maak je een gezond voedingsbeleid? 
Of bekijk hier een voorbeeld van een voedingsbeleid.

Overleg met ouders
De ervaring leert dat de mening en medewerking van ouders erg belangrijk zijn als het gaat om voedingsbeleid op school. Informeer ouders helder en duidelijk over de veranderingen en betrek ze vooral bij het nieuwe beleid.
Voorbeeld van een ouderbrief

Zo ga je veranderen
Gelden de groente- en fruitdagen gelijk voor alle klassen of gaan jullie de regel geleidelijk invoeren? Je kan bijvoorbeeld in de onderbouw beginnen en de regel voor gezonde pauzehapjes vervolgens vasthouden wanneer groep 4 naar groep 5 gaat. Binnen vier jaar is dan ook de bovenbouw gewend aan gezond eten op school.

Schoolfruitprogramma
Via het Europees schoolfruitprogramma kunnen scholen 20 weken lang wekelijks 3 stuks groente of fruit per leerling krijgen. Als stimulans om te beginnen met groente- en fruitdagen of om uit te breiden naar meer dagen. Je kan ook een fruit-sponsorloop organiseren om schoolfruit te financieren.

Organiseer een kick-off groente en fruit op school
Gaan jullie 2 of meer groente- en fruitdagen invoeren, dan helpt JOGG Zwijndrecht met een gratis workshop voor de leerlingen en hun ouders. Dat is een leuke kick-off met informatie over en het proeven van groente en fruit. Een diëtist geeft 1 workshop waarna de leerkrachten vervolgens zelf de workshop in de andere groepen kunnen geven. Stuur een e-mail naar Sandra Vat, JOGG-regisseur van Gemeente Zwijndrecht.

Evalueer hoe het gaat
Vraag ouders regelmatig of de groente- en fruitdagen voor hen werken en wat de kinderen ervan vinden. Dat hoeft niet per se heel officieel. Vraag er bijvoorbeeld naar tijdens een ouderavond. Een formele toetsing kan wel; dan stel je van tevoren doelen op en bekijk je na een bepaalde periode of ze zijn behaald. Evalueer ook met je eigen team, zij hebben een belangrijke rol in het uitvoeren van het voedingsbeleid.

Wat als het niet gaat?
Spreek met het team af wat jullie doen als de afspraken niet worden nagekomen. Wanneer en op welke manier spreek je ouders daarop aan?

Schakel deskundigen in
Bij het creëren van een gezonde basisschool, kan je ondersteuning aanvragen bij de Gezonde Schooladviseurs. Stuur een e-mail naar Sandra Vat, JOGG-regisseur van Gemeente Zwijndrecht. De begeleiding van de Gezonde Schooladviseur is gratis. Een adviseur kan bijvoorbeeld aanraden een diëtist op school uit te nodigen. Een diëtist kent veel interactieve manieren om het over groente en fruit te hebben in de klas en kan veel voedingsvragen beantwoorden.

Meer weten of een vraag?

Stuur een e-mail naar Sandra Vat, JOGG-regisseur van Gemeente Zwijndrecht